İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mission

It is treated as “Micro Entrepreneurship or StreetPreneur” in the scientific sense that we define as street economics. We are honored to declare this new definition of economy to the world of science and economy, as it is all over the World. It is very important that the Street Economy be discussed on a wide variety of platforms and is on the agenda, for all humanity.

STREET ECONOMY (S.E); SE offers the goods and services on the outdoor area. SE offers commercial, artistic goods and services on the street, sidewalk, and public streets, without standing in a fixed space, standing or walking. SE is a micro-scale business. It produces economic and social benefits. It is physical and mental activities. Investment capital is micro-scale. Permission is required or not required, registered or unregistered activities. At a limited level, education is knowledge and skill. It is estimated that 2 billion people in the world are working in the streets.

_______________________________________________________

Sokak ekonomisi olarak tanımladığımız, bilimsel alanda “mikro girişimcilik ve sokak girişimciliği” şeklinde ele aldığımız yeni ekonomi türünü tüm dünyada bilim ve ekonomi çevresine deklare etmekten onur duyarız. Modelimizin daha yaygın ortamlarda ele alınıp tartışılması bütün insanlık adına önem arz etmektedir.

SOKAK EKONOMİSİ (S.E); Açık alanda mal ve hizmet sunumudur. Sokak, kaldırım, meydanlarda kamusal alanlarda sabit bir mekana bağlı kalmaksızın, durarak veya yürüyerek ticari, sanatsal mal ve hizmet sunumudur. Mikro ölçekli işlerdir. İktisadi ve sosyal fayda üretir. Bedensel ve zihinsel faaliyetlerdir. Yatırım sermayesi mikro ölçeklidir. İzin gerektiren veya gerektirmeyen, kayıtlı veya kayıtdışı etkinliklerdir. Sınırlı düzeyde eğitim, bilgi ve beceri gerektiren işlerdir. Dünyada 2 milyar kişinin sokaklarda çalıştığı tahmin edilmektedir.