İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Our Principles

Global Sokak Ekonomisi Platformu İlkeleri – The Principles of Global Street Economy Platform

A- Çalışma İlkeleri

 1. Platformumuz, esnek çalışma ilkesine göre hareket eder.
 2. Platformumuz, gönüllülük esasına göre hareket eder
 3. Platformumuz, paylaşımcı ilkelere göre hareket eder,
 4. Platformumuz, etik ilkeleri en üst erdem olarak görür.
 5. Platformumuz, küresel vizyon taşırlar.
 6. Platformumuz, barış ve uzlaşıyı temel alır.
 7. Platformumuz, dünya gelirinin yatay ve dikey adalet ilkesine göre paylaşılmasını idealize eder.
 8. Platformumuz, interaktif çalışma eğilimlidir.

B- Örgütlenme İlkeleri

 1. Platformumuz, açık örgüt yapısı ilkesini benimser.
 2. Platformumuz, yatay uzanımlı örgütlenmeyi benimser.
 3. Platformumuz, bürokratizme karşıdır, işlemlerini formaliteden uzak yürütür.

C- Toplumsal İlkeleri

 1. Platformumuz, din, ülke, etnik yapı, yaş, cinsiyet, siyasal düşünce, mezhep, kast, klan, kabile vb. ayrımcılığa karşı kayıtsızdır. Bu tür ayrımların üstündedir.
 2. Platformumuz, bütün dünyayı ev kabul ederek, insana saygı ve çevreye saygı esasını benimser.