İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Activity

Global Peace at The Street
PROGRAM
08:00-09:00 REGISTRATION
09:00-09:10 Presentation of the Program

Programın Arzı ve Sunuş Konuşması

Doç. Dr. Huriye TOKER

Yaşar University Faculty of Communication

09:10-09:20 Protocol and Opening Speeches

Protokol ve Açılış Konuşmaları

Hon. Dr. Justyne CARUANA

Minister for Gozo

09:20-09:30 Street Economy with Multidisciplinary Perspective

Multidisipliner Bakışla Sokak Ekonomisi

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN

Rector, Giresun University

09:30-09:40 Academic Approach to Street Economy

Sokak Ekonomisine Akademik Bakış

Prof. Frank BEZZİNA

Dean of FEMA University of Malta

09:40-09:50 Protocol and Opening Speeches

Protokol ve Açılış Konuşmaları

Alfred J. Vella

Rector, University of Malta

09:50-10:00 Democracy and Peace at the Street

Demokrasi ve Sokakta Barış

Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN

Dean of FEAS Giresun Üniversity

10:00-10:15 COFFEE BREAK
I.

Session

Açılış Oturumu (Demokrasi ve Sokak Ekonomisi)

Chairman: Dr. Osman SİRKECİ

10:15-10:30 Street Vendors Act, 2014 & The Town Vending Committee Anurag SHANKER

Independent Advisor of NASVI

10:30-10:45 Democracy – Demokrasi Prof.Dr. Sedat AYBAR

Aydın University

10:45-11:00 Neighborhood Producer Women’s Markets

Sokak Ekonomisi & Kadın Üretici Pazarları

Neşet TARHAN

Mezitli Mayor

11:00-11:15 Recycling Industry and New Vision

Geri Dönüşüm Sektörü ve Yeni Vizyon

Adnan AKBAŞ

Chairman of Executive Committe ÇEDOSAN

11:15-11:30 Kent Konseyleri ve Sokak Ekonomisi

Urban Councils and Street Economy

Sibel GELBUL

President of Mezitli City Council

Presentation List Bildiriler Listesi
SESSIONS OTURUMLAR
II.

Session

01/09/2018 Monday

13:00-14:15

Chairman: Dr. Ahmet FİDAN

Dr. Ahmet FİDAN

Chief Editor of International Urban Academy Journal

Ordu University Faculty of Fatsa Marin Sciences

13:30-13:45 The Affect of Micro Entrepreneur Arrangements to City Culture in Terms of Urban Aesthetics and Street Peace in the Urbanization Process The Affect of Micro Entrepreneur Arrangements to City Culture n Terms of Urban Aesthetics and Street Peace in the Urbanization Process
 

 

Dr. Aziz MUTLU

Ordu University Faculty of, Martime Sciences

13:45-14:00 Global Developments

in Cruise Tourism Market

and Opportunities in Cruise Port Management in Black Sea Region

Kruvaziyer Turizm Piyasasında Küresel Gelişmeler ve Karadeniz Bölgesinde Kruvaziyer Liman Işletmeciliği Açısından Fırsatlar
Halim KASIM

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

14:00-14:15 Core Economy and Streets Çekirdek Ekonomi ve Sokaklar
III.

Session

01/09/2018 Monday

14:30-15:15

Chairman: Dr. Osman SİRKECİ

Dr. Osman SİRKECİ

Administrative Coordinatör

Giresun University The Faculty of Economics and Administrative Sciences

14:30-14:45 Street Economy, Actors and Functions Sokak Ekonomisi Aktörleri ve Fonksiyonları
Doç.Dr. Huriye TOKER

Yaşar University Faculty of Communication

14:40-15:00 Slightly Above the Syrian Refugees: Media Representation of Street Vendors in Turkey Suriyeli Mülteciler ve Türkiye’de Sokak Satıcılarının Medyadaki Yeri
Dr. Nida H. K. ALBATA

University of Palestine

15:00-15:15 Challenges Facing the Street Vendor and His Tense Relationship with Municipalities Sokak Satıcılarının Karşılaştığı Zorluklar ve Belediyelerle İlişkisi
15:10-15:30 COFFEE BREAK
IV.

Session

01/09/2018 Monday

15:30-16:30

Chairman: Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

Toros University The Faculty of Economics and Administrative Sciences, Psychology

15:30-15:45 The Other of the Cities:

Living on the Street

Kentlerin Ötekisi:

Sokakta Yaşayanlar

Dr. Merve YILDIRIM

Giresun University, Fine Art Faculty The Head of Department Graphic and Design

15:45-16:00 Internet of Things in Industry 4.0 Vision and Module Proposal in The Street Economy of Intelligent Production Designs Endüstri 4.0 Vizyonunda

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Üretim Tasarımlarının Sokak Ekonomisinde Modül Önerisi

Semir BOLAT

GLOSEP – Global Street Economy Platform Media Consultant

16:00-16:15 Wealth of Streets Roma & Media Sokakların Zenginliği Romanlar & Medya
Osman SEYRANLIOĞLU

The Chairman of White Moon Association

16:15-16:30 The Dangers of  The Child Workers On The Street Sokakta Çalışan Çocukların Karşılaştığı Tehlikeler
09:00-09:30 REGISTRATION
V.

Session

02/09/2018 Tuesday

09:30-10:30

Chairman: Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Dr. Abbas KARAAĞAÇLI

Rector Advisor of Giresun Unuversity

Center of Black Sea Stratejic Researchs

09:30-09:45 The Effects of Street Vendors

on the Security and Social Life

of the Afghanistan Economy

Sokak Satıcılarının Afganistan Ekonomisine Güvenliğine ve Sosyal Yaşamına Etkileri
Dr. Osman SİRKECİ

Administrative Coordinatör

Giresun University The Faculty of Economics and Administrative Sciences

Lect. Şengül SENOL

Munzur University Zaza Language Literature Department

09:45-10:00 Culture and Ethics of Artisans and Ahi Tradition in 13th Century Esnaf Kültürü – Etiği ve 13. Yüzyılda Anadolu’da Ahilik
Prof.Dr. Sezgin DEMİR

Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics

Dr. Zuhal MOLLAOĞULLARI

Aydın Vocational School

Accounting and Tax Department

10:00-10:15 The Effect of Financial Experience on Investor Behavior Finansal Deneyimin Yatırımcı Davranışı Üzerine Etkisi
Dr. Wasim M.A. HASSOUNA

Unıversity of Palistine

10:15-10:30 Factors Affecting Stocks’ Rates of Return – The Case of the Palestine Exchange Hisse Senedi Getiri Oranlarını Etkileyen Faktörler: Filistin Borsası Örneği
10:30-11:00 COFFEE BREAK
VI.

Session

02/09/2018 Tuesday

11:00-12:00

Chairman: Dr. Ahmet FİDAN

Dr. Ahmet FİDAN

Chief Editor of International Urban Academy Journal

Ordu University Faculty of Fatsa Marin Sciences

11:00-11:15 A Proposal for Reflecting Malta’s Honey Stone and its Color to Street Vendors and Appliances Malta Bal Taşı’nın ve Renginin Kent Kimliği Açısından Sokak Satıcılarına, Araç Gereçlerine Yansıtılmasına Yönelik Bir Öneri
Prof. Xatire QULİYEVA

Azerbaycan National Academy of Sciences

11:15-11:30 Street Economy Multicultural Philosophical Context – Contradictions and Calls Sokak Ekonomisi Çokkültürlülük Felsefi Bağlamında- Çelişkiler ve Çağrılar
Dr. Emine KAVAS

Logistic Advisor

11:30-11:45 Green Logistics and Its Role in Achieving Company Targets Yeşil Lojistik Ve Şirket Hedeflerine Ulaşmasındaki Rolü
Hacı ALTAN

Altan Recycling

11:45-12:00 An Application on the Contribution of Street Economy to Environmental Cleaning, Economy and Industry, The Case of Giresun Sokak Ekonomisi’nin Geri Dönüşüm İle Çevre Temizliğine, Ekonomiye ve Endüstriye Katkıları Üzerine Bir Uygulama, Giresun Örneği
12:00-13:30 LUNCH BREAK
VII.

Session

02/09/2018 Tuesday  (Practitionars Sessions)

13:30-15:30

Chairman: Dr. Osman SİRKECİ

Mehmet GÖÇER

Chairman of Recyclor Associations

13:30-14:00 Recycling and Associationisation Geri Dönüşümcülük ve Dernekleşme
Giorgia BONNICI

Busker

14:00-14:30 Life As a Busker in Malta Malta’da Bir Zanaatkar Olarak Yaşam
Berivan SERİN

Stone Painter Artist

14:30-15:00 Stone Painting in Malta Malta’da Taş Boyama